مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک برگرفته از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 256 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

زنجیره تأمین سیستمی است که در آن سازندگان محصول یعنی تأمینکنندگان مواد اولیه، فرایندهای تولید، توزیع کنندگان محصول مشتریان، توسط یک جریان مواد از یک سو و یک جریان اطلاعات از  سوی دیگر با هم در ارتباط هستند. در برخی موارد این سیستم شامل جریان نقدینگی نیز میباشد.در واقع زنجیره تأمین زنجیرهای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه مواد اولیه تا تحویل کالای نهایی به مصرفکننده را شامل میشود. در ارتباط با جریان کالا دو جریان دیگر یعنی جریان اطلاعات جریان منابع مالی یا نقدینگی نیز حضور دارند( استیونز ، 1989؛ 8-3). 

 

 

 

2-2-1-1-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
نقطهای که بین خروجی تولید هموار و تقاضای متغیر مشتری قرار دارد و موجودی استراتژیک به عنوان یک بافر درآنجا نگهداری میشود. به عبارت دیگر نقطهای در طول
زنجیره تأمین که نوسانات تقاضا در آنجا اثر خود را میگذارند و متنوع سازی محصول از آنجا آغاز میگردد(نایلر ، 1999؛ 118-107).

 

 

 

2-2-2- الگوی ناب
منشأ
تولید ناب به سیستم تولید تویوتا برمیگردد که برکاهش یا حذف تلفات متمرکز است. در سال 1950تائیچی اوهنو مشاور فنی کارخانه تویوتا پس ازبازدید از کارخانه فورد سیستمی را طرح ریزی کرد که بعد ها به تولید ناب معروف شد. بطور کلی از دیدگاه این سیستم هر یک از عوامل تولید، مواد، نیروی انسانی، قطعات، ماشینآلات و زمان که بیش از حداقل مقدار مورد نیاز استفاده شود و ارزش افزودهای برای محصول ایجاد نکند، اتلاف نامیده میشود و باید حذف شود (ووماک ، 168:1990).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده            

 

فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی 
2-1-1- مفهوم استراتژي
2-1-2- استراتژي بازاريابي
– بخش بندي بازار
2-1-4- هدف گيری بازار
2-1-5- جايگاه يابي محصول
2-1-6- آميخته بازاريابي
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 
2-2-1- زنجیره تأمین
–   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی 
– مفهوم چابکی
● تشریح دو مدل مفهومی
▪ مدیریت تغییر و ریسك:
▪ توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  
بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار: 
یکپارچگی جریان ارزش: 
کاهش زمان تحویل:
 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات: 
تغییر ساختار پذیری سریع: 
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 
 قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
 محصولات استاندارد:
 محصولات ابداعی: 
 محصولات ترکیبی: 
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 
2-4 – پيشينه تحقيق
– پيشينه داخلی 
2-3-2- پيشينه خارجی    
الگوي مفهومي يا نظري تحقيق
خلاصه فصل    

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک از free


مطالب تصادفی